Norime Jus informuoti apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, tikslus, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai:

asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 

asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai; 

asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

1. Sąvokos:

1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Pupa Supa“, įm. k. 303294841, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 33-38, LT-44301 Kaunas

1.2. Asmens duomenys - Asmeninė informacija apie Lankytoją ir (ar) Klientą, kuris yra fizinis asmuo Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip telefono numeris, el. paštas, adresas ir kita informacija, kurią duomenų subjektas pateikia ar gali pateikti lankydamasis svetainėje pupasupa.lt ar kitose Duomenų valdytojo platformose.

1.3. Slapukai (angl. „Cookies“) - mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje. Jų tikslas ‒ padėti interneto svetainėms prisiminti Jūsų veiksmus praeityje.

2. Asmens duomenys

2.1. UAB „Pupa supa“ renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenys tik gavę jūsų sutikimą:

2.1.1. Lankantis interneto svetainėje pupasupa.lt, kai duomenų subjektas pildo kontaktų formą ar sutinka siųsti Slapukus.

2.1.2. Duomenų subjektas pateikia pats, naudodamasis Įmonės paslaugomis: perka prekes, nori gauti daugiau informacijos, dalyvauja lojalumo programose ar loterijose.

3. Asmens duomenų tvarkymas:

Pateikdamas duomenis Įmonei duomenų subjektas pripažįsta, kad duomenys yra teisingi. Taip pat supranta, kad surinktus duomenis Įmonė naudotų tik vykdydama savo įsipareigojimus jam.

3.1. Įmonės asmens duomenys tvarko tik šiais tikslais:

3.1.1. Pirkimo duomenys (sutarties su klientų valdymo tikslais):

Vardas, pavardė;

Ryšių duomenys(telefono numeris, el. paštas);

Prekių pristatymo adresas;

Mokėjimo duomenys;

Lytis;

Gimimo data;

IP adresas;

Pirkimo istorija;

Komunikacijos su klientu istorija;

3.1.2. Registracijos tikslais:

Vardas, pavardė;

El. pašto adresas;

3.1.3. Kliento ar potencialaus kliento užklausų administravimo tikslais:

El. pašto adresas;

IP adresą;

Komentaro, klausimo ar nusiskundimo tekstas;

Pridėtos nuotraukos ar bylos;

3.1.4. Kitus duomenis:

kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

3.1.5. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis pupasupa.lt svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) –automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, pirmos sesijos metu arba galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. 

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

5.1. Surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6. Asmens duomenų teikimas

6.1. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti.

6.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

7. Duomenų subjekto teisės

7.1. Teisė gauti informaciją apie tvarkomus duomenis;

7.2. Teisė reikalauti ištaisyti tvarkomus duomenis;

7.3. Teisė reikalauti ištrinti tvarkomus duomenis, ši teisė netaikoma jeigu prašomų duomenų ištrynimas užkirstų kelią sutarties tarp Įmonės ir duomenų subjekto įgyvendinimui;

7.4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą;

7.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

7.6. Teisė į duomenų perkeliamumą - suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

8. Rekvizitai susisiekimui

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „Pupa supa“

Įmonės kodas 303294841

Registracijos adresas – Karaliaus Mindaugo pr. 33-38, LT-44301 Kaunas

Tel. +37065688725

El. paštas info@pupasupa.lt

  • Registruotis

Naujos vartotojo paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Prisijungti arba Atkurti slaptažodį